REGIO

STARTUP, KTORÝ VÁS SPOJÍ S VAŠIMI OBČANMI

Záhada menom SmartCity...

 

SmartCity nám pripomína povestnú Lochneskú príšeru. Všetci o nej hovoria, tvária sa, že o nej všetko vedia, no nikto ju ešte poriadne nevidel...

ÚVOD

O čom naozaj Smart kraj, alebo mesto je? Pri našej analýze toho, čo kraje a mestá v nich naozaj potrebujú, sme sa stretávali s viacerými odborníkmi na samosprávy, turizmus, platobné kartové systémy, zúčastnili sme sa niekoľkých konferencií, diskutovali s kolegami z iných veľkých IT firiem, so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu, CzechTourism, ministerstvami, stretli sme sa s viacerými oddeleniami a zamestnancami niekoľkých veľkých miest, organizáciami pôsobiacimi v mestách a krajoch, Univerzitou Mateja Bela a hlavne, pýtali sme sa ľudí a podnikateľov čo im chýba a ako by si Smart kraj, alebo mesto predstavovali.  

Všetky prezentácie na tému Smart kraje a mestá boli na tému internetu vecí, svetlách, odpadoch, parkovaní, o snímačoch a hardvére, ktoré chceli spoločnosti implementovať do miest. Pri týchto prezentáciách však nikto nespomenul ľudí, ktorí žijú v krajoch. My sme sa na to pozreli inak. Namiesto technológií sme náš dôraz zamerali hlavne na spojenie s občanmi, podnikateľmi, turistami, študentmi a školami.

O PROJEKTE

V spolupráci s partnermi sme vytvorili unikátny startup, ktorý spojí občanov, podnikateľov, turistov, študentov a školy s krajom. Občania si nájdu všetky životné situácie, informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom čo robiť vo voľnom čase, vidia všetky projekty, môžu komunikovať s krajom a vyjadrovať svoj názor cez ankety prostredníctvom internetového portálu a mobilnej aplikácií. Občan môže získať aj krajskú kartu, vďaka ktorej pri platbe u obchodníka získa množstvo výhod, zliav, vernostné body, e-vstupenku a podobne. Lístok na športovú udalosť, kultúrne predstavenie alebo akúkoľvek službu v kraji si zakúpi cez online trhovisko a uloží sa mu v systéme, takže si nebude musieť tlačiť žiadnu vstupenku, ale ako verifikácia mu postačí jeho karta, kde túto e-vstupenku bude mať nahratú. Systém je kompatibilný a prepojený tiež s dopravným systémom kraja. Turisti všetko nájdu cez špeciálnu webovú stránku s plánovačom a budú môcť využiť turistickú kartu (na Slovensku prepojenú s národnou turistickou platobnú kartou, ktorá sa spúšťa v roku 2019).Podnikatelia budú mať profil svojej prevádzky na subdoméne krajského portálu , získajú rôzne systémy a produkty na zlepšenie svojho podnikania. Pre podporu podnikateľskej aktivity v meste a regióne pomôžu školenia, workshopy a prednášky, ktoré s našimi partnermi budeme robiť. Študenti v školách od nás získajú systém na vzdelávanie, kontrolu dochádzky a stravovací systém cez študentskej karty. Študentská karta bude slúžiť aj na platenie v autobuse, v obchodoch a za obed na škole. Rodič dochádzku, stravovanie aj transakcie zo študentskej karty okamžite uvidí v mobilnej aplikácií, či na webe kraja v klientskej zóne. 

Všetky naše systémy v projekte sú medzi sebou prepojené. Systémy, vieme prepájať aj s ďalšími informačnými systémami kraja a štátu. 

ČASTI PROJEKTU

INTERNETOVÝ PORTÁL

Zmeníme váš starý internetový portál na nový inteligentný portál, ktorý bude slúžiť ľuďom a bude tvoriť základnú informačnú kostru celého kraja. Občan si na portáli nájde cez unikátny tagovací vyhľadávač, alebo v prehľadnej štrukturovanej forme všetko od úradníckych dokumentov, cez komunikáciu s úradom, môže poslať svoj názor v anketách, vidí svoje správy, nájde na portáli informácie o projektoch, voľnočasových aktivitách v kraji až po možnosť online si zarezervovať akúkoľvek službu v kraji.

Súčasťou je aj turistický webový portál s plánovačom a s prepojením na Národný turistický systém SR.

REGIONÁLNA 
KARTA

Karta zvýhodní občanov, turistov a študentov kraja a stane sa pre kraja pri každodenných nákupoch. Karta slúži na platenie, zbieranie zliav, vernostných bodov a ďalších benefitov. Na verifikáciu a platbu sa používajú štandardné POS terminály.

Karta môže byť vďaka svojej multifunkčnosti a technológii Token e-pass použitá aj ako vstupenka na akcie, alebo ako woucher na vyzdvihnutie služby, ktorú si držiteľ karty už dopredu rezervoval a zakúpil cez web. Kartou sa môže platiť v autobusovej doprave, za parkovné, používať na evidenciu dochádzky a podobne.

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V roku 2017 bolo až 65% ľudí držiteľmi smartfónov, pričom aplikácie sú ich bežnou súčasťou. Naša krajská aplikácia okrem funkcionality webovej stránky zahŕňa možnosť komunikovať s krajom, mať svoju regionálnu kartu v aplikácii, verifikovať sa a platiť pomocou NFC technológií, či zdieľať svoje zážitky. Občan navyše získava cielené notifikácie o udalostiach, ktoré ho zaujímajú.

BIZNISKLUB A COWORKINGOVÉ CENTRUM

Dôležitá súčasť komplexného projektu REGIO je spájať ľudí. Preto v každom meste a kraji, kde pôsobíme, spúšťame coworkingové centrum pre mladé talenty, aby sme zastavili odliv mozgov z miest. Pretože šikovní mladí ľudia sú budúcnosť každého kraja!

Podnikatelia získajú rôzne nástroje pre podnikanie a samozrejme získajú aj systém na nastavovanie benefitov a vernostného systému pre krajskú, študentskú a turistickú kartu, získajú rezervačný online systém trhoviska na služby, vzdelávací systém a podobne. Podnikateľský sektor bude úzko prepojený s inkubátorom, kde mladí prinesú nové myšlienky podnikateľom a podnikatelia pomôžu mladým startupisom so svojimi skúsenosťami. 

E-TRHOVISKO KRAJA

Prostredníctvom e-trhoviskového online systému pre objednávania akýchkoľvek komerčných služieb v kraji, si občania cez online trhovisko jednoducho zarezervujú a zakúpia službu z pohodlia domova. Už sa nebudú musieť objednávať ku kaderníkovi, do servisu, na masáž a podobne vyhľadávaním kontaktu cez niekoľko webových stránok, ale urobia to veľmi rýchlo niekoľkými klikmi na webovom portály, alebo v mobilnej aplikácií kraja. 

SYSTÉM PRE ŠKOLY

Systém na sledovanie dochádzky zamestnancov školy a žiakov prostredníctvom krajskej a študentskej karty. Žiak si identifikuje príchod do školy, objedná si stravu, zaplatí v bufete, identifikuje si odchod, zaplatí za cestu v autobuse a môže platiť na POS terminály s výhodami. Rodič bude mať pod dohľadom online dochádzku a financie svojho dieťaťa.

Rezervačný systém pre prenájom priestorov školy ako sú napríklad telocvične, prednáškové miestnosti, tenisové kurty a podobne. Občan, alebo skupina uvidí online dostupné termíny rezerávicie. Cez náš systém si rezervuje priestor, odsúhlasí obchodné podmienky školy a zaplatí. Údaje o rezervácií a platbe sa prenesú na jeho kartu, ktorou si priestor bude môcť aj otvoriť.

Systém elektronického vzdelávania slúži na vzdelávanie žiakov najmodernejšou formou. Učitelia vytvárajú databázu prezentácií a videí, po ktorých môžu dať aj test. Tieto informácie zdieľajú medzi určené triedy a žiakov. Žiak sa tak môže vzdelávať aj po vyučovaní modernou formou spolu s rodičmi, ktorí takto jednoduchšie pochopia preberanú látku, s ktorou majú svojmu dieťaťu pomôcť.

 

KARTOVÝ AUTOBUSOVÝ SYSTÉM

Vďaka tomuto systému môžete pomocou jednej regionálnej karty (v podobe predplatenej karty, alebo platobnej karty ktorú už má občan v peňaženke) cestovať v autobusovej doprave. Jednoduchým zvolením tarify a priložením karty môže občan a turista okamžite cestovať, získavať zľavy a vernostné body podľa nastavenia systému. Lístky na autobus si môže zakúpiť cez internetový portál v podobe denného, týždenného, mesačného lístka alebo inej alternatívy. Systém sa plne prispôsobí Vašim potrebám a je využívaný na tisícoch autobusoch na území Českej a Slovenskej republiky.  Tento systém zvyšuje záujem o používanie autobusovej dopravy u občanov kraja, pretože je pre nich táto doprava prístupnejšia, jednoduchšia a komfortnejšia.

Ak svoj dopravný kartový systém založený na platobných kartách už máte, vieme sa mu plne prispôsobiť a byť s ním kompatibilný.

ŽIADNA LOCHNESKÁ PRÍŠERA, ALE PLNE SMART 

Všetky systémy v projekte sú medzi sebou prepojené tak, aby bolo všetko maximálne SMART a sú otvorené aj na prepojenie s inými informačnými systémami. 

ĎALŠIE SLUŽBY PRE KRAJE

Našim klientom poskytujeme kompletnú starostlivosť vrátane konzultácií, implementácie a prevádzkovania riešenia, rovnako ako aj vhodnú podporu. Naši odborníci vám pomôžu pri analyzovaní, zlepšovaní a optimalizácii všetkých nasadených systémov tak, aby sa pre vašich obyvateľov stali neodmysliteľnou súčasťou kraja.

 

POVEDALI O NÁS

Spoločnosť MVI sa aktívne zapojila do realizácie inteligentných riešení v meste Poprad. Ich riešenia sú inovatívne a prístup veľmi proaktívny. S našou spoluprácou sme veľmi spokojní.

Mgr. Igor WzošViceprimátor mesta Poprad

So spoločnosťou MVI spolupracujeme na vytváraní projektu Smart City pre Banskú Bystricu, na Národnom turistickom systéme, a zároveň spoločne pripravujeme co-workingové centrum pre študentov našej univerzity. Oceňujeme spôsob a dynamiku našej spolupráce, rovnako ako aj víziu myšlienok, na ktorých spoločne pracujeme.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Prodekanka pre rozvoj na Univerzite Mateja Bela

Naša platforma plná odborníkov aktívne spolupracuje so spoločnosťou MVI na niekoľkých projektoch inteligentných miest, krajov a na národných projektoch - medzi nimi aj Národný turistický systém pre niekoľko krajín. S kooperáciou a komunikáciou sme maximálne spokojní, tím MVI vytvára inovatívne projekty a pristupuje k nim zodpovedne. Táto spolupráca ma veľmi teší a som rád, že na Slovensku vznikajú naozaj dobré nápady svetovej úrovne.

Rado Mizerariaditeľ solved.fi

NAŠI SMART KLIENTI

NAŠI PARTNERI

Učiť pracovať sa vždy budeme od najlepších a hrať od najmenších. Keďže sme sa rozhodli vytvoriť naozaj inovatínvy projekt, oslovili sme tých najlepších. Na projekte participujú významné svetové ale aj lokálne spoločnosti a významná slovenská univerzita, ktorá sa otázke Smart City intenzívne venuje. 

Aj vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.

lukas.bednar@mvi.sk

Lukáš Bednárriadenie projektu REGIO