REGIO

VÁS SPOJÍ S OBČANMI, PODNIKATEĽMI, TURISTAMI A ŠTUDENTMI, KTORÍ ŽIJÚ VO VAŠOM KRAJI

Záhada menom Smart region

 

Smart region nám pripomína povestnú Lochneskú príšeru. Všetci o nej hovoria, všetko o nej vedia, no nikto ju ešte poriadne nevidel...

O PROJEKTE

Vytvorili sme systém, ktorý spojí občanov, zamestnancov úradu, podnikateľov, turistov, študentov a školy s krajom. Kraj získa ucelenú platformu, ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri kraja, informovanosť a komunikáciu s ľudmi, ktorí žijú v kraji. Občania si nájdu všetky životné situácie, informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a dane, komunikovať s krajom a vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v kraji a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie kraja prostredníctvom internetového portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, newsletter a rýchle správy. Občan s trvalým pobytom v kraji môže získať aj krajskú platobnú kartu, vďaka ktorej pri platbe u obchodníka získa množstvo výhod, zliav, vernostných bodov, e-vstupenku a podobne. Lístok na športovú udalosť, kultúrne predstavenie alebo akúkoľvek službu v kraji si zakúpi cez web alebo mobilnú aplikáciu a uloží sa mu v systéme, takže si nebude musieť tlačiť žiadnu vstupenku, ale ako verifikácia mu postačí jeho karta, kde túto e-vstupenku bude mať nahratú. Turisti majú k dispozícií kompletný turistický systém, ktorý ich bude sprevádzať krajom od A po Z a je prepojený na Národný turistický systém SR. Podnikatelia budú mať profil svojej prevádzky na subdoméne krajského portálu, získajú v rámci kartového systému svoj vernostný systém, rezervačný systém a ďalšie produkty na zlepšenie svojho podnikania. Študenti v školách získajú na kontrolu dochádzky a výberu stravovania študentské platobné karty. Študentská karta bude slúžiť aj na platenie v autobuse, v obchodoch, v bufete a slúži na verifikáciu pri výbere obeda. Rodič dochádzku, stravovanie aj transakcie zo študentskej karty okamžite uvidí v mobilnej aplikácií či na webe kraja v klientskej zóne, kde spravuje aj svoju krajskú kartu. Zamestnanec krajského úradu získa multifunkčnú zamestnaneckú kartu s klientskou zónou, v ktorej bude mať svoju dochádzku, gastro poukážky, rekreačné poukážky, benefity a ak je občanomkraja, tak zamestnaneckú kartu môže používať aj ako krajskú kartu.

 

REGIO je postavený na najnovších technológiach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ho nasadiť komplexne, postupne alebo niektoré časti napojiť na Vaše existujúce riešenia.

MODULY REGIO

INTERNETOVÝ PORTÁL

Zmeníme váš starý internetový portál na nový inteligentný portál, ktorý bude slúžiť ľuďom a bude tvoriť základnú informačnú kostru celého kraja. Na webovom portáli si nájde všetky informácie o regióne, úrade, o tom ako vybaviť rôzne životné situácie, prehľadne popísaný život v kraji, informácie pre podnikateľov, turistov a všetky kontakty. Cieľom nášho portálu je vždy dostať občana do Životnej situácie, ktorú potrebuje vyriešiť, kde nájde postupy, dokumenty a presné osoby, ktoré mu pomôžu s danou agendou aj s prepojením na UPVS/slovensko.sk. Občan si na portáli nájde cez unikátny vyhľadávač alebo v prehľadnej štruktúrovanej forme všetky informácie do troch klikov. Občan si nájde všetky hlasenia na jednom mieste o opravách, poruchách, odstávkach a podobne. Systém spája do jednej platformy nie len úrad, ale aj inštitúcie v kraji, ktoré pod neho patria, vykresľuje ich informácie a oznamy v jednotnej štruktúre a na jednom mieste spolu s dátami z úradnej tabule. Takto má občan na jednom mieste a v jednom grafickom rozhraní zobrazené informácie o oddeleniach, krajských firmách, školách, škôlkach a podobne. Administračná časť nie je tvorená zo stránok, kde len zahlbujete web textami, tabuľkami, obrázkami prílohami, ale je tvorená zo sekcií, kde sú definované konkrétne polia pre danú sekciu, ktoré je potrebné vyplniť, vyklikať alebo pridať prílohu či iný parameter a dané dáta sa vykreslia na webe. Tieto údaje sa ťahajú následne automaticky cez celý webový portál a netreba ich na ďalšie miesta nahadzovať znova, preože systém si ich sám potiahne. Jednotlivé oddelenia, ktoré spravujú svoju časť webového portálu vidia len svoje časti a presne sa im nastavujú užívateľské práva. Dáta sú ťahané z administrácie webu alebo z informačných systémov kraja.

ÚSTREDNÝ PORTÁL OBČANA

Celý systém REGIO obsahuje komunikačný modul, ktorý je prepojený do klientskej zóny UPO - ústredný portál občana. Portál slúži na komunikáciu občana s krajským úradom a jeho inštitúciami. Občan môže hlasovať v anketách, vkladať projekty v rámci participatívného rozpočtu a hlasovať za projekty podľa kritérií,  komunikovať s krajom a môže nahlásiť podnet v kraji. Kraj vie vyrobiť a poslať občanovi newsletter alebo správu s push notifikáciou do mobilnej aplikácie alebo ako sms správu, či ako audiosprávu. Všetko je možné presne cieliť na vyfiltrovanú skupinu občanov podľa ich preferencií, pohlavia, veku alebo bydliska. 

Kraj má pod kontrolou cez jeden systém komunikáciu, podnety, štatistiky, vidí koľko ľudí otvorilo správu, koľko krát a kde klikli, vidí zásah správy, vie si štatistiky exportovať a vie ich podľa uváženia zverejniť alebo inak s dátami pracovať. V module sa dajú nastavovať rôzne role a prístupové práva pre zamestnancov, krajské firmy a inštitúcie.

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Smartfóny sú našu neoddeliteľnou súčasťou a denne ich využívame čoraz častejšie a je to budúcnosť komplexnej komunikácie aj s úradmi.

Krajská aplikácia pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, pohotovostné kontakty, získavá personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujímajú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom pomocou modulu UPO.

KRAJSKÁ 
KARTA

Unikátny systém platobnej krajskej a žiackej karty, ktorý zvýhodní jej držiteľov a stane sa pre kraj dôležitým marketingovým nástrojom. Karta slúži na platenie cez POS terminály, zbieranie zliavvernostných bodov a ďalších benefitov v krajskej a komerčnej sfére, ktorú zabezpečíme (na Slovensku máme už teraz viac ako 8000 aktívnych prevádzok).

Karta môže byť vďaka svojej multifunkčnosti a technológii Token použitá aj ako elektronická vstupenka (e-pass) na akcie alebo ako vocher na služby, ktoré si občan už dopredu rezervoval cez Rezervačný systém. Karta je multifunkčná a môže ňou platiť v autobusovej doprave, za parkovné, používať na evidenciu dochádzky a podobne.

Občan, ktorý má krajskú kartu, môže vstupiť do klientskej zóny a v nej si môže spravovať svoju krajskú kartu, dobíjať financie, sledovať transakcie a zablokovať kartu. Ak jeho dieťa má žiacku kartu, tak si ju vie pridať do svojej zóny a z jedného miesta spravovať, dobíjať, sledovať transakcie, dochádzku svojho dieťaťa a zablokovať svojmu dieťaťu kartu v prípade potreby. Žiak má vlastnú klientskú zónu, kde si sleduje svoje transakcie a učí sa tak pomocou karty a vlastnej klientskej zóny finančnej gramotnosti a zodpovednosti.

Každý obchodník, ktorý sa zapojí zadarmo do siete krajskej karty, získa vernostný systém, cashback systém a môže používať aj rezervačný systém.

 

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Kompletný rezervačný systém obsahuje možnosť rezervácie bez platby alebo pomocou platby cez VISA, Mastercard či Krajskú kartu, kde sa cez token zapíše rezervácia priamo na kartu občana, s ktorou sa cez POS terminál preukáže. Systém je určený pre občanov na rýchlu online rezerváciu cez web poskytovateľa služby, alebo cez špeciálny web na subdoméne kraja a v mobilnej aplikácie kraja. Občan si tak vie rezervovať krajské zariadenia, doktora, telocvičňu, akékoľvek športovisko, prenájom, služby, vstupy, vstupenky, kurzy, exkurzie niekoľkými klikmi.

 

SYSTÉM PRE ŠKOLY

Systém na sledovanie dochádzky zamestnancov školy a žiakov prostredníctvom krajskej a žiackej karty. Žiak si identifikuje príchod do školy, objedná si stravu, zaplatí v bufete, identifikuje si odchod, zaplatí za cestu v autobuse a môže platiť na POS termináli s výhodami v celom kraji. Rodič bude mať pod dohľadom online dochádzku a financie svojho dieťaťa v jednom rozhraní so svojou krajskou kartou.

Je možné prepojiť žiacku kartu aj k existujúcim systémom školy a nie je potrebné nahrádzať ho našim systémom v prípade potreby.

 

SYSTÉM PRE ZAMESTNANCOV KRAJSKÉHO ÚRADU

Zamestnanec krajského úradu dostane kartu od zamestnávateľa. Karta mu bude slúžiť na identifikáciu pri dochádzkovom termináli a na otváranie dverí. Na karte bude mať aj gastro poukazy a rekreačné poukazy, ktoré bude môcť využívať vo viac ako 11500 prevádzkach na Slovensku. Ak je zamestnanec aj občan s trvalým bydliskom v kraji, tak sa mu na zamestnaneckú kartu aktivuje aj funkcionalita krajskej karty.

Používať môžete svoj dochádzkový a prístupový systém alebo môžete využívať profesionálny dochádzkový a prístupový systém od nás.

 

TURISTICKÝ SYSTÉM

Kompletný turistický systém TRAVELIO pre Váš kraj, alebo v rámci KOCR. Systém sa skladá z webového portálu, plánovača, mobilnej aplikácie, turistickej karty, QR kód systému, systému dotykového panelu, online rezervačného systému, pre ubytovanie, služby, podujatia, požičovne a gastro prevádzky. Turistický systém je plne prepojený a kompatibilný so systémom REGIO a Národným turistickým systémom SR.

 

ŽIADNA LOCHNESKÁ PRÍŠERA, ALE PLNE SMART 

Všetky moduly a systémy v projekte sú otestované v praxy, sú medzi sebou prepojené tak, aby bolo všetko maximálne SMART a sú otvorené aj na prepojenie s inými informačnými systémami. 

O KRAJ SA PLNE POSTARÁME

Vytvorili sme, implementovali a prevádzkujeme turistické, rezervačné a platobné systémy, ktoré používajú desatisíce ľudí každý deň. Našim klientom poskytujeme kompletnú starostlivosť vrátane konzultácií, implementácie a prevádzkovania riešenia, rovnako ako aj vhodnú podporu. Naši odborníci vám pomôžu pri analyzovaní, zlepšovaní a optimalizácii všetkých nasadených systémov tak, aby sa pre vašich obyvateľov stali neodmysliteľnou súčasťou života.

 

POVEDALI O NÁS

MVI je zaujímavý startup, ktorý mení Slovenské mestá, kraje a štát. Majú projekty svetovej úrovne s akými sa stretávame málokedy a sme radi, že im môžeme pomáhať.

Martin DolejšMastercard Europe

Spoločnosť MVI sa aktívne zapojila do realizácie inteligentných riešení v meste Poprad. Ich riešenia sú inovatívne a prístup veľmi proaktívny. S našou spoluprácou sme veľmi spokojní.

Mgr. Igor WzošViceprimátor mesta Poprad 2014 - 2018

So spoločnosťou MVI spolupracujeme na vytváraní projektu Smart City pre Banskú Bystricu, na Národnom turistickom systéme, a zároveň spoločne pripravujeme co-workingové centrum pre študentov našej univerzity. Oceňujeme spôsob a dynamiku našej spolupráce, rovnako ako aj víziu myšlienok, na ktorých spoločne pracujeme.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Prodekanka pre rozvoj na Univerzite Mateja Bela

Naša platforma plná odborníkov aktívne spolupracuje so spoločnosťou MVI na niekoľkých projektoch inteligentných miest, krajov a na národných projektoch - medzi nimi aj Národný turistický systém pre niekoľko krajín. S kooperáciou a komunikáciou sme maximálne spokojní, tím MVI vytvára inovatívne projekty a pristupuje k nim zodpovedne. Táto spolupráca ma veľmi teší a som rád, že na Slovensku vznikajú naozaj dobré nápady svetovej úrovne.

Rado Mizerariaditeľ solved.fi

Aj Vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.

NAŠI SMART KLIENTI

Za 3 roka od začatia budovania smart systémov a projektov sme získali významých klientov, pre ktorých máme tú česť budovať inteligentný štátny turizmus, digitálne mestá a kraje.

Naše Smart riešenia využívajú samostatne aj zmáme komerčné firmy, prevádzky, turistické organizácie, platobné inštitúcie a školy.

Sme radi za každého z nich. Sú to úžasné spolupráce a sme radi, že môžeme budovať inteligentné samosprávy a štát.

NAŠI PARTNERI

Učiť sa pracovať budeme vždy od najlepších a hrať od najmenších. Keďže sme sa rozhodli vytvoriť naozaj inovatínvy projekt, oslovili sme tých najlepších. Na projekte participujú významné svetové, ale aj lokálne spoločnosti a významná slovenská univerzita, ktorá sa otázke Smart riešení intenzívne venuje. 

KTO SME

Tím MVI pozostáva z ľudí, ktorí spolu pracujú niekoľko rokov. Vytvárame projekty na mieru pre klientov po celom svete, máme vlastné systémy aj vlastné projekty, založili sme a riadime niekoľko firiem v 3 krajinách Európy,  ktoré medzi sebou kooperujú a všetku našu prácu s portfóliom sme dali pod jednu značku MVI. Pôsobíme hlavne v zahraničí, ale posledné roky, sa snažíme vytvárať aj inovatívne riešenia na Slovensku. 

Sme členovia zoskupenia Chcem Smart Mesto a zakladajúci členovia startupového coworkingového centra (f)ITcubator v Poprade.

NIEKOĽKO NAŠICH OCENENÍ

Aj Vás radi uvidíme v zozname našich klientov. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, kedykoľvek nás môžete nezáväzne kontaktovať.